Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2565 รอ... (25 มี.ค. 2565)  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลบางขนาก ประจำปี 2564 (25 มี.ค. 2565)  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (25 มี.ค. 2565)  
รานงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕... (23 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานผลการต... (23 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ในลุ่มน้ำบางประกง (23 มี.ค. 2565)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2565 (10 มี.ค. 2565)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (ครึ่งปีหลัง) (10 มี.ค. 2565)
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดื... (10 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบ... (10 มี.ค. 2565)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 มี.ค. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ของนายกเทศมนตรีตำบลบางขนาก (01 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบา... (01 มี.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ... (22 ก.พ. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2... (08 ก.พ. 2565)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางขนาก (02 ก.พ. 2565)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางขนาก สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 (01 ก.พ. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ... (27 ม.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ปี 2564 (17 พ.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ปี 2564 รอบ 12 เดือน (17 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยช... (12 เม.ย. 2565)  

เทศบาลตำบลบางขนากฉีดพ่นยา... (07 เม.ย. 2565)  

เทศบาลตำบลบางขนากฉีดพ่นยา... (07 เม.ย. 2565)  

เทศบาลตำบลบางขนากมอบอุปกร... (07 เม.ย. 2565)

31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบล... (05 เม.ย. 2565)

5 เม.ย.65 ล้างระบบประปาเพ... (05 เม.ย. 2565)

เทศบาลตำบลบางขนาก โดย นาย... (05 เม.ย. 2565)

งานป้องกันระงับเหตุเพลิงไ... (05 เม.ย. 2565)

26-27 มี.ค.65 วันหยุดราชก... (28 มี.ค. 2565)

คัดแยกติดเชื้อและเก็บขยะม... (28 มี.ค. 2565)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย... (28 มี.ค. 2565)

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ... (28 มี.ค. 2565)

ขอเขิญชวนผู้มาติดต่อราชกา... (25 มี.ค. 2565)

เผยแพร่แนวทางการช่วยเหลือ... (25 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความร... (25 มี.ค. 2565)

เทศบาลตำบลบางขนากพ่นยาฆ่า... (24 มี.ค. 2565)

เทศบาลตำบลบางขนากรับมอบป้... (24 มี.ค. 2565)

ตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานย... (23 มี.ค. 2565)

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (23 มี.ค. 2565)

ซ่อมท่อประปา (23 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.พ. 2565)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ... (18 ส.ค. 2564)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (23 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ... (25 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (23 ก.พ. 2564)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณร... (15 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (22 ต.ค. 2563)
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 25... (01 ต.ค. 2563)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (30 ก.ค. 2563)
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางซอย ๑๔ หมู... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ... (20 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (19 ม.ค. 2565)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th