Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์  
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
25 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลบางขนาก ประจำปี 2564
25 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
23 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ในลุ่มน้ำบางประกง
23 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
23 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รานงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบางขนาก
10 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาล รอบ 6 เดือน
10 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
10 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (ครึ่งปีหลัง)
10 มี.ค. 2565 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th