Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
20 พ.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
06 ม.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย
18 ก.ย. 2562 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
17 ก.ย. 2562 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
14 มิ.ย. 2562 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
01 พ.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก กำหนดการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
18 ก.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
17 ก.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12 ก.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th