Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 พ.ย. 2560 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
15 พ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560
15 พ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๖๐
15 พ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2560
15 พ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
15 พ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
14 ก.ย. 2559 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐
14 มิ.ย. 2559 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เรื่อง กำหนดการชำระภาษีโรงเรืองและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
30 พ.ค. 2559 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
25 พ.ค. 2559 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก วัดปากคลองบางขนาก ศาลาริมแม่น้ำ

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th