Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 2563
ถึง
22 ต.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
30 ก.ค. 2563
ถึง
01 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
21 ก.ค. 2563
ถึง
21 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางซอย ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขนาก
20 ก.ค. 2563
ถึง
20 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
09 ก.ค. 2563
ถึง
07 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
04 มิ.ย. 2563
ถึง
03 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน พฤษภาคม 2563
27 พ.ค. 2563
ถึง
27 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
12 พ.ค. 2563
ถึง
18 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th