Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2561
ถึง
17 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
07 ก.ย. 2561
ถึง
07 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2561
ถึง
07 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2561
ถึง
07 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2561
ถึง
05 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก โครงการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจายข่าวแบบไร้สาย
05 ก.ย. 2561
ถึง
05 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงานขอจ้างพัสดุ งานซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน
05 ก.ย. 2561
ถึง
05 ก.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก โครงการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บย 573 ฉะชิงเทรา
03 ส.ค. 2560
ถึง
03 ส.ค. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
03 ส.ค. 2560
ถึง
03 ส.ค. 2560
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางถนนเทศบาลซอย ๙
09 ส.ค. 2559
ถึง
09 ส.ค. 2559
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายการประกอบแบบ

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th