Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562
ถึง
26 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2562
ถึง
25 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกพิมพ์สีดำ ๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2562
ถึง
13 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานส้มและคลอรีน)
13 พ.ย. 2562
ถึง
13 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มและคลอรีนโดยวิธีเฉพาะเจาจง
11 พ.ย. 2562
ถึง
11 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๙(๘) แบบ สขร.๑ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
29 ต.ค. 2562
ถึง
29 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางขนาก ชั้น อ.1 - ป.6 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.62)
25 ต.ค. 2562
ถึง
25 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับ ศพด.ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๒-ธ.ค.๖๒)
24 ต.ค. 2562
ถึง
24 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔
21 ต.ค. 2562
ถึง
21 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรา ๙ (๘) แบบ สขร.๑

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th