Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ต.ค. 2562
ถึง
02 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
20 ก.ย. 2562
ถึง
20 ก.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนเทศบาลซอย 9 เส้นโรงฆ่าสัตว์ไปบ้าน สท.บุญชู สุวรรณเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ย. 2562
ถึง
11 ก.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 9 เส้นโรงฆ่าสัตว์ไปบ้าน สท.บุญชู สุวรรณเจริญ หมู่ 3
11 ก.ย. 2562
ถึง
11 ก.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณปากทางเข้าตลาดบางขนาก ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 2562
ถึง
27 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณปากทางเข้าตลาดบางขนาก หมู่ ๒ ด้วยวิธีี (E-bidding)
23 ส.ค. 2562
ถึง
23 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้เสนอการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน ส.ค.-ก.ย.๖๒) สำหรับนักเรียนโรงเรียนปากคลองบางขนาก ชั้น อ.๑-ป.๖
22 ส.ค. 2562
ถึง
22 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณปากทางเข้าตลาดบางขนาก หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2562
ถึง
20 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณปากทางเข้าตลาดบางขนาก หมู่ ๒
20 ส.ค. 2562
ถึง
20 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีตบริเวณปากทางเข้าตลาดบางขนาก หมู่ 2
20 ส.ค. 2562
ถึง
20 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาคลาง และการคำนวณราคากลาง ของเทศบาลตำบลบางขนาก

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th