Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.พ. 2565
ถึง
11 พ.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564
ถึง
28 ต.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ต.ค. 2564
ถึง
28 ต.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ต.ค. 2564
ถึง
28 ต.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ต.ค. 2564
ถึง
28 ต.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ต.ค. 2564
ถึง
28 ต.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 ส.ค. 2564
ถึง
18 ส.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
02 ส.ค. 2564
ถึง
02 ส.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาก ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
23 ก.ค. 2564
ถึง
23 ก.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
25 มี.ค. 2564
ถึง
25 มี.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากคอสะพานข้ามคลองแสนแสบ หมู่ 1 ไปคลอง 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th