Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ของผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ อาสาสมัคร

07 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เทศบาลตำบลบางขนากมอบอุปกรณ์จราจรให้กับ สภ.บางขนาก ในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

07 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เทศบาลตำบลบางขนากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ชุมชนวอยเก้าพัฒนา หมู่ที่ 3

07 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เทศบาลตำบลบางขนากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ชุมชนซอยเก้าพัฒนา หมู่ที่ 3

05 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก งานป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม หมู่ที่ 6

05 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เทศบาลตำบลบางขนาก โดย นายธีระ ถาวรเจริญ สท.เขต 1 ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

05 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก 5 เม.ย.65 ล้างระบบประปาเพื่อให้น้ำมีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

05 เม.ย. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบางขนากตรวจรับรถบรรทุกขยะคันใหม่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางขนาก งบประมาณ 2,400,000 บาท

28 มี.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พักคนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำบางขนาก

28 มี.ค. 2565
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุเพลิงไหม้ 26 มีนาคม 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th