Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ธ.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

11 ก.พ. 2559
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประชาสัมพันธ์

07 มิ.ย. 2555
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก เทศกาลวันสงกรานต์ 55

22 ธ.ค. 2554
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก งานเทศกาลสงกรานต์

16 ก.ย. 2553
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก สงกรานต์ 52

16 ก.ย. 2553
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก กิจกรรมวันแม่

16 ก.ย. 2553
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก กีฬาชุมชน

16 ก.ย. 2553
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก โครงการป้องกันยาเสพติด 50

16 ก.ย. 2553
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รวมกิจกรรมที่ผ่านมา

12 ส.ค. 2552
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก กิจกรรมวันแม่

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th