Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

ปากคลองแสนแสบ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
     วัดปากคลองบางขนาก ตั้งเมื่อ พ.ศ.2339 ตั้งอยู่ปากคลองแสนแสบเชื่อมกับแม่น้ำบางปะกง เดิมมีป่าขนากหนาแน่นเป็นจำนวนมาก มีผู้เล่าว่า ได้มีพระภิกษุ 2 พี่น้อง ได้ใช้เรือเป็นพาหนะ ภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้มีวิชาอาคม เป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วๆ ไป พระทั้งสองรูปจะไม่จำวัดบนวัด แต่จะจำอยู่ในเรือลำนั้น และได้ชักชวนประชาชนสร้างวัดขึ้นที่ปากคลองบางขนาก และได้ตั้งชื่อว่าวัดปากคลองบางขนาก


     คลองแสนแสบ (Khlong Saen Saep) เป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ.2380 ซึ่งนับได้กว่าหนึ่งร้อยหกสิบปีมาแล้ว ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ กำลังรบ และเสบียงอาหารไปยังญวน (เวียดนาม) ในราชการสงครามไทย - ญวน ซึ่งใช้เวลารบนานถึง 14 ปี และมีชื่อเรียกว่า "สงครามอันนัมสยามยุทธ"
     คลองแสนแสบเป็นเส้นทางโดยสารที่นิยมเพราะสะดวกรวดเร็ว และเป็นเส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ แต่ปัจจุบันมีปัญหามลภาวะในน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากมีการทำลายสิ่งแวดล้อมและทิ้งขยะลงในแม่น้ำ


     คลองบางขนาก (Khlong Bang Khanak) เป็นคลองที่ขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขุดตั้งแต่หัวหมากไปจนถึงบางขนาก เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำศึกกับญวน เมื่อเสร็จศึกญวนแล้วทั้งสองฝั่งคลองได้มีไร่นาเกิดขึ้นเป็นอันมากและกลายเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญระหว่างเมืองฉะเชิงเทรากับกรุงเทพมหานคร
     มีหลักฐานจากบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษ ชื่อ นาย ดี.โอ.คิง ความว่า "... คลองนี้ยางถึง 55 ไมล์ เชื่อมนครกรุงเทพฯ กับแม่น้ำบางปะกง บริเวณที่ราบชนบท ..." คนพื้นเมืองเป็นคนเชื้อสายมาเลย์ คลองแสนแสบ เป็นคลองที่เชื่อมต่อจากคลองมหานาคไปทางใต้ ผ่านคลองบางกะปิ คลองหัวหมาก คลองบางขนาก ไปออกแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งการเรียกชื่อเป็น 2 ช่วง คือ คลองแสนแสบใต้ เริ่มจากคลองมหานาค บริเวณวัดบรมนิวาสไปถึงหัวหมาก คลองตัน และคลองแสนแสบเหนือ ซึ่งเริ่มจากหัวหมากผ่านคลองสามเสนช่วงปลาย คลองตัน ผ่านบางขนากไปออกแม่น้ำบางปะกง จากการค้นคว้าไม่พบหลักฐานว่าคลองแสนแสบขุดขึ้นแต่เมื่อใด คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 1 หลังจากที่ได้ขุดคลองมหานาคแล้ว จนถึงก่อนขุดคลองแสนแสบช่วงปลาย (ซึ่งบางแห่งเรียกว่าคลองบางขนาก) ในรัชกาลที่ 3 ปรากฎในพระราชพงศาวดารว่า เมื่อเดือนยี่ ขึ้นสี่ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 ตรงกับพุทธศักราช 2380 เป็นระยะเวลาที่ประเทศไทยทำสงครามกับกัมพูชาและเวียดนาม การส่งเสบียงอาหารและการติดต่อกันล่าช้าไม่ทันการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา เป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลอง ตั้งแต่คลองหัวหมากไปถึงบางขนาก เป็นระยะความยาว 1,337 เส้น 19 วา 2 ศอก กว้าง 6 วา ลึก 4 ศอก ใช้เวลาขุดนาน 3 ปี จึงแล้วเสร็จ คลองแสนแสบนับว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก เพราะเป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกง ช่วยร่นระยะทางไมาระหว่างเมืองปาจิณ (ปราจีนบุรี) แปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) กับกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงแม้ว่าในระยะแรกนั้น เป้าหมายของการขุดคลองอยู่ที่การคมนาคมระหว่างสงคราม แต่ภายหลังสงครามแล้ว ปรากฎว่าคลองสายนี้ กลายเป็นเส้นทางเดินเรือไปมาค้าขายที่สำคัญของราษฎร และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมแก้ขนาดปากคลองจากเดิม ซึ่งกว้าง 6 วา เป็นกว้าง 8 วา กับให้มีสะพานโยงทั้งสองฝั่งคลอง ฝั่งละ 6 ศอกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการคมนาคมและการค้าขาย ซึ่งนับวันจะขยายตัวสูงขึ้นให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน


คุ้มบุญส่งสปา แอนท์ บิวตี้ (รีสอร์ทแอนด์โฮมสเตย์) Khumboonsong Spa & Beauty (Resort & Homestay)
     คุ้มบุญส่ง, ชมหัตถกรรมขี้เลื่อย สินค้า OTOP คุณภาพระดับ 4 ดาว อร่อยรสกับอาหารไทยพื้นเมืองและผ่อนคลายสบายใจไปกับห้องพักแบบ Homestay ในบรรยากาศริมคลองแสนแสบคลองแห่งความหลังตำนานแห่งรักของขวัญ - เรียม สดชื่นรื่นรมย์ไปกับทัศนียภาพเสน่ห์ความงาม แห่งสองฝั่งคลอง
     สูดกลิ่นไอดินของทุ่งนาสัมผัสความเรียบง่าย สบาย สะอาด และการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เชิญคุณแวะมาพบกับเรา คุ้มบุญส่งไม่ไกลอย่างที่คิด เพียง 1 ชั่วโมงจากกรุงเทพ หรือครึ่งชั่วโมงจากสุวรรณภูมิ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2560