Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายไพทูลย์ จันทร์แก
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางขนาก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุรสิทธิ์ ชัยประสิทธิกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางขนาก
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ ฉัตรแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายบุญชู สุวรรณเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสำเร็จ เหลาเหลิม
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายจรัญ ทองอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสุเทพ พิมภมร
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายจำนวน เผือกฉุย
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายนพพร ช่อผกา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางอารมณ์ กาญจนวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสุรัตน์ กาญจนวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายธีระ ถาวรเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th