Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายมงคล ชัยพินิจนรชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลบางขนาก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายทรงวัฒน์ เชื้อสกล
รองปลัดเทศบาลตำบลบางขนาก คนที่ 2
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประสาร มากศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกทรงพล มากศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ 4 ปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
Responsive image
นายสรรค์ชัย ดีงามเสมอ
นักพัฒนาชุมชน 4 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน และบัตร
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
นายประสาร มากศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
Responsive image
นายวุฒธิชัย จ่ายศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
Responsive image
นางจิราภา อันพรหมมา
นักวิชาการคลัง 4 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th